Jednostavna i kvalitetna IT rešenja za vaš biznis

IBM Lotus Messaging i kolaborativna platforma

IBM Lotus Notes® i Lotus® Domino® softver predstavlja dokazanu platformu
za kolaborativne biznis aplikacije, razmenu poruka kao i tok podataka unutar preduzeća.

IMB Lotus softver pruža pouzdan, siguran način razmene poruka i kolaborativno okruženje za više od 46.000 kompanija širom sveta, i time doprinosi povećanju produktivnosti, donošenju odluka i poboljšava celokupnu odgovornost.

IBM je korišćenjem svog dvadesetogodišnjeg iskustva u izradi kolaborativnih biznis aplikacija, razvio novu vrstu desktop aplikacije koja donosi bolji korisnički ugođaj, veću poslovnu vrednost i funkcionalnost IT-a u globalu.

- IBM Lotus Domino (serverska integrativna platforma)
IBM Lotus Domino

- IBM Lotus Notes (klijentska platforma)
IBM Lotus Notes

IBM Lotus usluge