Jednostavna i kvalitetna IT rešenja za vaš biznis
Ring Solutions je informatička firma sa sedištem u Beogradu i primarna delatnost firme je pružanje usluga održavanja poslovnih informacionih sistema za mala i srednja preduzeća. Vizija firme je da korisnik usluga ni u jednom aspektu poslovanja ne troši vreme na probleme koji se javljaju prilikom korišćenja racunara, računarske mreže i ostalih delova jednog infomacionog sistema. Ovakva vrsta usluge pokriva sve poslove održavanja informacionog sistema, a obuhvata lokalnu mrežu, mail rešenje, firewall rešenje, antivirusnu zaštitu, servis hardvera, nabavku opreme, dokumentovane procedure za korišćenje IS-a, itd.

Vreme odziva na prijavljene probleme prouzrokovane korišćenjem informacionog sistema i kvalitet odradenog posla imaju najveći prioritet, sa ciljem da osnovni posao firme ne trpi. Na ovakav način dobija se sistematizovan, siguran i moderan informacioni sistem.

Firma Ring Solutions je, takođe, specijalizovana za prodaju i održavanje Sophos sigurnosnih rešenja, a kada je u pitanju ozbiljna poslovna komunikacija, korenspodencija i kolaboracija, firma Ring Solutions nudi rešenja bazirana na IBM Lotus Domino integrativnoj platformi.

Dokument Osnovni podaci za identifikaciju

Šifra delatnosti: 72200


Matični broj: 20479256


PIB: 105867369


Tekući račun: 205-137043-45


Devizni račun: 00-701-0037199.3


IBAN: RS35205007010037199383

Reference Partneri

IBM Lotus
Sophos
F-Secure