Jednostavna i kvalitetna IT rešenja za vaš biznis

NAC Advanced

Sophos NAC obezbeđuje obimnu i lako implementirajuću kontrolu mrežnog pristupa koja štiti enterprise mreže od pretnji upućenih sa nekompatibilnih, kompromitovanih ili samo pogrešno konfigurisanih endpoint računara. Ovo softversko rešenje je potpuno nezavisno od vendora i radi sa postojećom mrežnom infrastrukturom i sigurnosnim aplikacijama. Računarima se omogućava ili onemogućava pristup mreži putem centralizovanih procena baziranih na utvrđenim polisama. Ukoliko ima potrebe, rizični računari se izoluju, sprovode u karantin radi oporavka, automatski oporavljaju ili se samo šalje upozorenje za opasnost. Administratori mogu definisati i upravljati polisama za već umrežene ili guest računare, čime se sprečava pokretanje i korišćenje neželjenih aplikacija.
Sophos NAC advanced

NAC advanced obuhvata sledeće proizvode:

Sophos NAC Informant

Sophos NAC Informant nudi mogućnosti koje prevazilaze standardnu mrežno baziranu primenu identifikovanjem računara i uređaja povezanih na mreže koje su bez mehanizama za sprovođenje saglasnosti. On koristi kombinaciju pasivnog mrežnog monitoringa i napredne korelacije i alarmnih sistema da detektuje nepoznate i neautorizovane računare pri njihovom pokušaju da se povežu na mrezu. Rano obaveštenje koje se dobija daje administratorima vreme i kritične informacije potrebne za eliminaciju ovih visoko-rizičnih računara sa mreže. Sophos NAC i Sophos NAC Informant zajedno pružaju totalnu protekciju od svih vrsta računara, uključujući kontrolisane, nekontrolisane, nepoznate i nekompatibilne računare.

Sophos NAC QuickScan

Sophos NAC QuickScan je servis koji sprovodi poverljivo ocenjivanje računara koji su na mreži, pri čemu identifikuje one računare koji nemaju ažurirane sigurnosne aplikacije i zakrpe za operativne sisteme. Odabrani računari se povezuju na Sophosov web-portal gde web agent brzo ispituje sigurnosni profil organizacije - identifikujući računare koji zahtevaju trenutnu pažnju i/ili bitna poboljšanja. Poseban izveštaj daje detaljne informacije u vezi svih krajnjih tačaka informacionog sistema i aplikacija koje su instalirane i pokrenute, pri čemu administrator ima mogućnost da vidi nivo usaglašenosti svakog korisnika sa endpoint sigurnosnim polisama.