Jednostavna i kvalitetna IT rešenja za vaš biznis

Safeguard Enterprise

Safeguard Enterprise omogućava zaštitu vaših poverljivih podataka. Predstavlja modularno rešenje za kontrolu zaštite informacija koje se sprovodi na osnovu korisničkih polisa za računare i mobilne uređaje u različitim okruženjima. Omogućena je totalna transparentnost ka krajnjim korisnicima kao i administracija putem jedne jednostavne centralne konzole. Safeguard Enterprise pruža višeslojnu endpoint bezbednost informacija kombinacijom enkripcije podataka i sprečavanjem curenja podataka (DLP). Svojom modularnom arhitekturom obezbeđuje sveobuhvatnu zaštitu podataka kreiranu da zadovolji potrebe Vaše organizacije.
Sophos Safeguard Enterprise

Safeguard Enterprise obuhvata sledeće proizvode:

SafeGuard Management Center

SafeGuard Management Center je funkcionalni modul SafeGuard Enterprise i predstavlja centralizovano rešenje za menadžment sigurnosti podataka u različitim IT okruženjima. SafeGuard Management Center je centralna administrativna platforma i funkcionise u konjunkciji sa ostalim SafeGuard Enterprise funkcionalnim modulima u cilju obezbeđivanja kompletne sigurnosne i menadžment kontrole za sve konektovane uređaje i priključene korisnike. Ovo rešenje omogućava upravljanje punom enkripcijom podataka i DLP-om iz jedne jednostavne konzole, pri čemu se smanjuju troškovi administracije i obuke korisnika.

SafeGuard Management Center Datasheet

Sophos Device Encryption

Device Encryption sprečava neautorizovane upade na mobilne aparate i stacionarne endpoint uređaje punom enkripcijom diska koja se sprovodi jednostavno i potpuno transparentno. Ukoliko uređaj padne u pogrešne ruke, podaci koji se nalaze na njemu postaju nečitljivi - čak i u slučaju uklanjanja hard diska. Safeguard Device Encryption omogućava monitoring uređaja uz detaljne logove i izveštaje svih klijentskih aktivnosti iz centralne SafeGuard menadžment konzole. Takođe, podržan je fingerprint power on (na određenim uredjajima), dok moćni administrativni i razvojni alati donose fleksibilnost organizacijama sa ili bez postavljene centralne konzole.

Sophos Device Encryption Datasheet

Sophos SafeGuard Data Exchange

SafeGuard Data Exchange pruža zaštitu od gubljenja poverljivih podataka koji se nalaze na USB, eksternim hard diskovima, memorijskim karticama i (CD/DVD) rewritable diskovima. Sa svojom jakom enkripcijom orjentisanom pre svega ka samim fajlovima, obezbeđuje sigurnost tih fajlova skladištenih na prenosnim diskovima, fajlova koji se transferuju između prenosnih uređaja, računara, PDA-ova i email attachment-a. Zbog jednostavnosti implementacije i korišćenja, ova aplikacija nema negativnih uticaja na produktivnost zaposlenih u organizaciji, a ujedno i svojom centralnom menadžment konzolom objedinjava upravljanje u različitim IT okruženjima.

Sophos SafeGuard Data Exchange Datasheet

Sophos Partner Connect

Ovaj modul SafeGuard Enterprise paketa predstavlja centralizovano rešenje za upravljanje sigurnosnim rešenjem u različitim IT okruženjima. Partner Connect pruža multi-platformsku administraciju i menadžment endpoint sigurnosnih proizvoda kao što su recimo Windows Vista BitLocker Drive Endpoint klijenti. Svojim jedinstvenim prednostima i fleksibilnom arhitekturom ovaj proizvod sprovodi potpuno transparentnu protekciju podataka na svim nivoima organizacione infrastrukture.

Sophos Partner Connect Datasheet

Sophos Configuration Protection

Configuration Protection je deo safeguard enterprise data security rešenja koji zaustavlja curenje podataka sa endpointa, portova i prenosnih uređaja.
Za zaštitu od gubljenja vrednih informacija sigurnosno rešenje mora da pokrije prenosne uređaje, fizičke i wireless interfejse i korisnike. SafeGuard Configuration Protection putem centralne SafeGuard Management Center konzole kontroliše i obezbeđuje zaštitu za endpointove i uređaje preko svih interfejsa, garantujući fleksibilnu i laku za upotrebu prevenciju curenja podataka. Između svih benefita, SafeGuard Configuration Protection nadgleda saobraćaj u realnom vremenu i primenjuje sigurnosne polise za sve vrste interfejsa i eksternih prenosnih uređaja.

- Fizički interfejsi: USB, FireWire, PCMCIA, Parallel, Seriall, itd.
- Wireless interfejsi: Wi-Fi, Bluetooth, Infrared.
- Eksterni uređaji: prenosni uređaji, CD/DVD, floppy.

Sophos Configuration Protection Datasheet